Historické povodně v Bravanticích – Sezina a přítoky


Obec Bravantice historicky trpěla povodněmi!

Povodně 1971, 1997, 2006, 2010, 2013, 2014, 2017

Zápisy z povodní a zvedání hladiny Seziny

 

Povodeň 7. 1997 - největší novodobá povodeň na Moravě.

Odtokové poměry v dolní části obce však značnou měrou ovlivňuje i těleso státní silnice II/647 - D1, které kromě vlastního přemostění Seziny není opatřeno dalšími propustky v pravobřežní inundaci a působí tak jako hrázka bránící odtoku povodňových vod v Sezině a srážkových vod stékajících z pravobřežních svahů nad obcí. (Při povodni v roce 1997 došlo dokonce k přelití a zaplavení i této komunikace.)

  • 26. 3. 2006 - povodeň z jarního tání
  • 10. 2. 2012 - povodeň z jarního tání

 
  • 18.5.2010 - přívalová letní povodeň
  • 11.6.2013 - přívalová letní povodeň