E.7. Evidenční listy hlásných profilů

 

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A, B nebo C. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Hlásné profily kategorie C - na Sezině

Evidenční list HP C1 Bravantice - Sezina

 

Hlásné profily kategorie C - na Bílovce

Evidenční list HP C  Bílovec - Bílovka