Řeka Sezina a další toky v Bravanticích

Sezina

Délka toku L = 20,200 km
Plocha povodí P = 73,9 km²
Průměrný průtok Q = 0,38 m³/s
Pramen západně od Pusté Polomi ve výšce 450 m n.m.
Ústí  zleva do Bílovky jižně od Bravantic před Kněžským mostem ve výšce 234 m n.m.
Hydrologické pořadí 2-01-01-1200
DIBAVOD  201 120 000 100
ID CEVT  10 100 392

Průběh toku Seziny

Sezina je malá říčka tekoucí v okresech Opava, Ostrava-město a Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Je to levostranný a celkově největší přítok říčky Bílovky. Délka jejího toku činí 20,2 km. Plocha povodí měří 73,9 km²

Sezina pramení západně od Pusté Polomi v nadmořské výšce okolo 450 m. Na horním toku teče převážně jihovýchodním směrem. Pod Pustou Polomí, jejímž okrajem potok protéká, vtéká do hlubšího lesnatého údolí, v němž jihozápadně od Kyjovic přijímá zprava potok Setinu. V místě ústí je Setina delší a má i větší plochu povodí než samotná Sezina. Odtud potok proudí jihovýchodním směrem ke Zbyslavicím, pod nimiž se obrací více na jih k Bravanticím, kterými protéká. Sezina meandruje mezi Lhotkou a Bravanticemi ostrými zatáčkami ve štěrkovém korytě s 1 – 2 m vysokými, téměř kolmými břehy a s občasnou větví či stromem nízko nad vodou. Občas se objeví se i případný naplavený zátaras. Spád řeky zde není velký, v celém úseku se pohybuje okolo 3 promile. V samotných Bravanticích se již upravené koryto asi o metr rozšíří a zároveň narovná. Jižně od Bravantic je po estakádě přes údolí Seziny vedena dálnice D1. O několik desítek metrů níže od přemostění posiluje Sezinu zprava potok Jamník. Po dalších zhruba 300 metrech v nadmořské výšce 234 m se Sezina vlévá zleva do říčky Bílovky. Tok je ve správě Povodí Odry s.p. ostrava.


Olbramický (bezejmenný) potok

Délka toku L = 2,438 km
Pramen Olbramice, ve výšce 634 m n.m.
hydrologické pořadí 2-01-01-1200
DIBAVOD 201 140 005 600 
ID CEVT 10 217 608
Ústí  do Seziny zleva v severní (horní) části Bravantic v 242 m n.m.

je levostranný přítok Seziny v Bravanticích od Olbramic. Tok je ve správě Povodí Odry s.p. Ostrava.

Jamník

Délka toku L = 14,4 km
Plocha povodí P = 20,8 km²
Pramen Východně od Výškovic pod vrcholem Okrouhlíku, ve výšce 434 m n.m.
hydrologické pořadí 2-01-01-1210
DIBAVOD  201 150 000 100
ID CEVT 10 212 318 
Ústí  do Seziny zprava v jižní části Bravantic v 234 m n.m.

Jamník je potok v okresech Opava a Nový Jičín v Moravskoslezském kraji, pravostranný přítok říčky Seziny. Délka jeho toku činí 14,4 km. Plocha povodí měří 20,8 km². Jamník pramení východně od Výškovic v nadmořské výšce okolo 440 m. Na horním toku teče jihovýchodním až východním směrem. Jihozápadně od Těškovic, jižně od nichž potok protéká hlubším lesnatým údolím, napájí vodní nádrž Jamník. Pod Bítovem se potok obrací na jih až jihozápad a teče k severnímu okraji města Bílovec, kde vzdouvá jeho hladinu Bílovecká přehrada vybudovaná v roce 1969. Poté jeho tok pokračuje k jihovýchodu k obci Bravantice, jižně od níž ústí do říčky Seziny v nadmořské výšce 234 m. V blízkosti ústí je přes údolí Bílovky, Jamníku a Seziny vedena po estakádě dálnice D1. Tok je ve správě Povodí Odry s.p. Ostrava.

Řeka Bílovka

Délka toku L = 23,7 km
Plocha povodí P = 146,7 km²
Průměrný průtok Q průměrný = 0.75 m³/s
Pramen severovýchodně od Leskovce, ve výšce 500 m n.m.
hydrologické pořadí 2-01-01-1150
DIBAVOD  201 090 000 100
ID CEVT  10 100 243
Ústí  do Odry zleva na katastru Studénky v 223 m n.m.

Bílovka pramení v lesích severovýchodně od Leskovce v nadmořské výšce okolo 500 m. Nejprve směřuje na severovýchod k obci Skřipov, u níž se její tok obrací na jihovýchod. Protéká Starou Vsí, Bílovcem a Velkými Albrechticemi. U soutoku se Sezinou na jihu Bravantic, je vedena přes údolí říčky dálnice D1 a katastru Bravantic, z jihu, se dotýká jen okrajově. Vlévá se do Odry u severního okraje Petřvaldíku v nadmořské výšce 223 m. Tok je ve správě Povodí Odry s.p. Ostrava.

Mapa hlavních pojmenovaných toků v katastru Bravantic

Další bezejmenné toky na katastru obce Bravantice

 

ID toku  DIBAVOD

ID toku (CEVT)  

Název toku  

Identifikátor recipientu  

Název recipientu  

1.

201 140 005 600

10 217 608

bezejmenný

201 120 000 100

Sezina

2.

201 140 006 800

10 210 743

bezejmenný

201 120 000 100

Sezina

3.

201 140 007 400

10 215 266

bezejmenný důležitý - přes Bravantickou nádrž

201 120 000 100

PP Seziny

4.

201 140 007 500

10 211 590

 bezejmenný nevýznamný do 3.

201 140 007 400

bezejmenný 3.

5.

201 150 004 800

10 209 037

 bezejmenný

201 150 000 100

Jamník

6.

201 520 103 600

10 212 392

bezejm. východně od Seziny směřující na jih z  Bravantic

201 520 100 100

Mlýnka - Bílovka

7.

201 520 103 700

10 209 183

bezejmenný

201 520 103 600

bezejmenný 6.

8.

201 150 005 000

 

LP souběžný tok a přítok Jamníku

 

LP Jamníku

9. 

201 150 005 300

 

 PP souběžný tok Seziny a LP do Jamníku

201 150 005 000 

LP Jamníku

 10.

201 140 008 200

 

 LP přítok Seziny v jižní části Bravantic

201 120 000 100 

LP Seziny

           

11.

201 140 005 400

10 217 407   

bezejmenná LP odbočka Seziny napájející

severní rybniční kaskádu Bravantic

201 120 000 100      

Sezina

12.

201 140 005 600

10 217 608

"Olbramický" bezejmenný potok

201 120 000 100

LP Seziny        

13.

201 140 006 100

10 218 056

 PP Olbramického potoku

201 140 005 600

 Olbramický pot.

14.

201 140 006 500

10 214 757

 

201 140 005 600

 

Mapa bezejmenných toků v obci Bravantice