Organizace dopravy

Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace celou obcí Bravantice. Jedná se o silnici III/46416

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

 DOPRAVNÍ OMEZENÍ v dPP obce Bravantice v POVIS

ID POVIS OBEC NÁZEV OMEZENÍ POPIS OMEZENÍ VODNÍ TOK POLOHA NA TOKU Ř.KM
4869 Bravantice Zákaz vjezdu na silnici III/46416 Možnost rozlivu Seziny na silnici III/46416 ve středu obce Sezina (201120000100) 1.98
4870 Bravantice Zákaz vjezdu na silnici III/46416 Možnost rozlivu Seziny na silnici III/46416 ve středu obce Sezina (201120000100) 1.82

Vzhledem ke geografické situaci polohy obce na toku Sezina, která by za povodně měla vysoké stavy, únikovou cestu tvoří páteřní silnice III/46416. V místě rozlivu Seziny na II/46416 pak objízdné trasy vedou po vedlejších místních komunikacích mimo rozliv.

Evakuace osob mimo obec Bravantice vede napojením na II/647 a to západně do EVA míst v Bílovci a východně do evakuačních míst v Klimkovicích.

  OBJÍZDNÉ TRASY v dPP obce Bravantice v POVIS

ID POVIS OBEC Identifikátor silnice Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
1658 Bravantice II/647  OBJ_01_Bravantice

Směr objízdné trasy vede po místních komunikacích dále na silnici II/647 do Klimkovic

1659 Bravantice II/647  OBJ_02_Bravantice Objízdná trasa vede silnicí II/647 směrem do evakuačních míst v Klimkovicích

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA


Trasa dálnice D1 (Praha – Brno – Ostrava – Věřňovice – Polsko) je nejvýznamnější dopravní trasou v obci i regionu, nedávno dokončenou. Napojení zástavby Bravantic na trasu D 1 je řešeno v mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Bravantice. V severní části katastru obce je rozestavěna oboustranná dálniční odpočívka.
Na silnici II/647 – Vyškov – Přerov – Bělotín – Bílovec – Ostrava je navržena přestavba křižovatky se silnicí III/46416 (Bravantice – Olbramice) na malou okružní. Tato silnice je dálničním přivaděčem pro Bílovec a přilehlé obce.


Na silnici III/46427 (Bravantice – Studénka) byla realizována přeložka do koridoru dálnice (dosud označena jako silnice III/46427h). V navazujícím úseku ve směru na Studénku je navržena úprava směrového oblouku při nájezdu na most přes Bílovku.


Silnice III/46416 (Bravantice – Olbramice) bude prodloužena jižním směrem (po koridor dálnice D1) administrativním převedením opuštěného úseku silnice III/46427. Tato silnice zůstává hlavní obslužnou dopravní osou části zastavěného území Bravantic ležícího na levém břehu Seziny.