Povodňová komise obce Bravantice

 

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Bílovec. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat do povodňové knihy (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Bravantice, Bravantice 223, 742 81 Bravantice; Dokumentace Povodňové komise je uložena na: OÚ Bravantice

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení)
a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise: jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Vlastní hlásnou povodňovou službu obce organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Bravantice a v součinnosti s HZS MSK.

1. PK obce Bravantice

adresa: Obecní úřad Bravantice, Bravantice 223, 742 81 Bravantice
tel.: 556 417 052; e-mail: obec@bravantice.cz, web:  www.bravantice.cz   705 407 448

i Jméno a příjmení, titul Funkce v komisi Adresa na pracoviště Telefon
1. Němec, Rudolf předseda OÚ Bravantice, Bravantice 223, 742 81 Bravantice

605 343 366

2. Mgr. Šustková, Věra místopředseda OÚ Bravantice Bravantice 223, 742 81 Bravantice 724 216 416
3. Večerek, Lukáš člen Bravantice 223, 742 81 Bravantice 737 864 836
4. Vaněk, Roman člen Bravantice 223, 742 81 Bravantice 737 238 642
5. Hauserová, Lada zapisovatelka  Bravantice 223, 742 81 Bravantice   705 407 448