Charakteristika zájmového území

 

Obec Bravantice se nachází v severovýchodní části novojičínského okresu, na levostranném území řeky Odry a v blízkosti dálnice D1 Brno - Ostrava. Její střední nadmořská výška je 243 m n. m. Obec Bravantice se nachází v povodí říčky Seziny.

V inundačním území říčky Seziny se v k.ú. Bravantice nalézá obytná zástavba RD a zemědělských usedlostí, některé drobné provozovny a obchody, škola a zemědělské mechanizační středisko. Kromě trasy dálnice D1 Přerov – Lipník - Hranice - Ostrava, je zde dále vedena trasa silnice II/647 Bílovec – Bravantice - Klimkovice – Poruba a silnice IV/46416 Studénka - Bravantice - Olbramice, trasy místních komunikací a soukromých příjezdových cest.

V intravilánu obce se na říčce Sezině a jejích přítocích nachází 6 silničních mostů a propustků, dále 2 mostky pro osobní automobily a 7 lávek pro pěší.

Na území Bravantic se do seziny vlévá zprava otevřený meliorační odpad z retenční vodní nádrže, z leva potom na konci obce "Olbramický" potok.

Bravantice

Zájmové území katastru obce tvoří povodí řeky Odry a řeky Sezina a Bílovka. Území je mírně svažité k jihu k Bílovce a následně Odře, ploché s ojedinělými výraznějšími údolnicemi. V dolní části obou povodí je vedena železniční trať, která tvoří do jisté míry obrannou hráz proti velké vodě od Odry. Přes ni jsou oba potoky vedeny propusty.

Samotným intravilánem obce Bravantice prochází Sezina, který je hlavním povodňovým nebezpečím a byl v historii mnohokrát upravován. Místy je údržba koryta provedena kvalitně, místy dochází k nárůstu usazenin a zmenšování průtočného profilu a tvoření dnových nánosů, které mohou ovlivňovat průchod povodňových průtoků a místy způsobit i vybřežování.

Geomorfologické a geologické poměry

Z geomorfologického hlediska se Bravantice nachází na přelomu dvou geomorfologických provincií. Jedná se o provincie Západní Karpaty (celek: Moravská brána, podcelek: Oderská brána) a Českou vysočinu (celek: Nízký Jeseník, podcelek: Vítkovská vrchovina).

Klimatické poměry

Průměrná roční teplota se pohybuje od 7 - 8,8 °C, průměrná roční teplota ve vegetačním období se pohybuje od 12,7 - 14.6 °C. Průměrné roční srážky kolísají mezi 650 - 1 230 mm/m2 a rok. Délka vegetačního doby se pohybuje mezi 140 - 173 dny. Langův dešťový faktor se pohybuje mezi 85 - 171, což je převážně humidní klima.